Starý Dvůr

Kontakty

Telefon: +420775279555 (ubytování v penzionu, rezervace míst v restauraci)
             
+420 777219275 ( ubytování v depandance - 3 pokoje ) 
          
    E-mail pro penzion: penzion.stary.dvur@centrum.cz, www.penzionstarydvur.cz

E-mail pro depandance:  starydvur@tiscali.cz 

Adresa: Penzion Starý dvůr, 59212 Nové Dvory 90 (u Žďáru nad Sázavou)

 

Provozovatel depandance: ing.Jaromír Kasal, IČ: 11251085, DIČ: CZ500624067

Sídlo firmy: Jaromír Kasal, Velehradská 1159/3, 130 00 Praha 3